TAGASTAMINE JA TAGASIMAKSED

Kliendil on õigus taganeda müüjaga sõlmitud lepingust ilma trahvita neljateistkümne (14) päeva jooksul alates päevast, mil ta sai FantiniPelletteria.ee kaudu ostetud tooted kätte, saates e-kirja aadressile info@fantinipelletteria.com, märkides e-kirja teemasse tellimuse numbri..

Fantini Pelletteria garanteerib 100% tagasisaadetava toote tagasimaksmise, kui kõik sellel leheküljel kirjeldatud reeglid on täidetud.

Taganemisõigus ei kehti kohandatud toodete puhul.

Kõiki tooteid, millel ei ole eemaldatud, kasutatud või puudulikku etiketti, ei tagastata.

Kaup tuleb tagastada originaalpakendis ja samas seisukorras, milles see saadi.

Klient tagastab saadud kauba põhjendamatu viivituseta ja neljateistkümne (14) päeva jooksul alates taganemisõiguse kasutamise taotluse vastuvõtmise kuupäevast.

Toote tagastamisega kaasneb kliendi poolt tagasisaatmiskulude tasumine, tingimusel, et tagastamine ei ole tingitud ettevõtte algsest veast.

FANTINIPELLETTERIA.EE poolt lubatud tagasisaatmised peavad olema saadetud samast riigist, kuhu esialgne tellimus toimetati.

Kõigi aspektide puhul, mida ei ole konkreetselt väljendatud, kohaldatakse Euroopa kaugmüügieeskirju.