PRIVAATSUSE POLIITIKA

1) Milliseid andmeid Fantini Pelletteria töötleb?
Fantini Pelletteria pakub erinevaid teenuseid, mida saab kasutada mitmel viisil. Sõltuvalt sellest, kas võtate meiega ühendust veebis, telefoni teel, isiklikult või muul viisil, tulevad mängu eri allikatest pärinevad erinevad andmed. Paljud andmed, mida me töötleme, edastate meile meie teenuste kasutamise ajal, näiteks kui võtate meiega ühendust ja registreerute, andes oma nime ja e-posti aadressi. Kuid me saame ka tehnilisi seadme- ja juurdepääsuandmeid, mis kogutakse automaatselt teie suhtlemise ajal meie teenustega. Need võivad olla seotud teie kasutatava seadme tüübiga. Me kogume täiendavaid andmeid meie poolt läbiviidavate analüüside alusel (nt turu-uuringute või klientide hindamise raames). Samuti võime saada teie kohta andmeid kolmandatelt isikutelt, nt ettevõtlusteabe- või makseteenuste pakkujatelt.

2) Milleks Fantini Pelletteria minu andmeid kasutab?
Fantini Pelletteria kohustub töötlema teie andmeid kooskõlas andmekaitseseadustega. Me järgime andmekaitseseaduse põhimõtteid ja kasutame teie andmeid ainult käesolevas deklaratsioonis märgitud ja nende kogumise ajal deklareeritud eesmärkidel. Need eesmärgid hõlmavad peamiselt ostude töötlemist, meie teenuste personaliseerimist ja arendamist ning tehingute turvalisust. Me järgime rangeid Euroopa andmekaitse-eeskirju ja kasutame teie andmeid ka sellistel eesmärkidel nagu tootearendus, teadusuuringud (eelkõige masinõppe, tehisintellekti ja süvaõppe valdkonnas) ja turu-uuringud, et parandada meie äriprotsesse ja pakkuda personaliseeritud reklaami.

3) Kohandatud teenused
Kohandatud funktsioonide ja teenuste arendamine ja pakkumine on meie jaoks kõrgeim prioriteet. Sõltumata asukohast, kellaajast ja kasutatava seadme tüübist pakume teile individuaalset ostukogemust ja pakkumist, mis on määratletud vastavalt teie individuaalsetele huvidele. Meie andmete töötlemine Fantini Pelletteria teenuste isikupärastamiseks on teenuste lahutamatu osa.

4) Uudiskiri
Pakume erinevaid uudiskirjateenuseid, mis sisaldavad teavet teemade ja hoiatuste kohta registreerimise ajal. Uudiskirja kasutamise ajal kogume ka seadme- ja juurdepääsuandmeid.

5) Kuidas Fantini Pelletteria kasutab minu andmeid reklaamimiseks?
Meie ja meie reklaamipartnerid kasutavad teie andmeid isikupärastatud reklaami jaoks, mida näidatakse teile Fantini Pelletteria teenustes ning teiste teenusepakkujate veebisaitidel ja rakendustes. Selleks kasutame meie ja meie reklaamipartnerid turul levinud internetitehnoloogiaid. Nii saame täpsemalt reklaamida ja esitada teile võimalikult palju ainult teile asjakohaseid reklaame ja pakkumisi. See võimaldab meil paremini reageerida meie kasutajate personaliseerimise ja uute toodete leidmise vajadustele ning pakkuda neile isikliku ostukogemuse kaudu pikemas perspektiivis huvi meie teenuste vastu.

6) Millised andmekaitseõigused mul on?
Vastavate õiguslike eelduste kohaselt on teil järgmised seaduslikud andmekaitsega seotud õigused õigus teabele (DSGVO artikkel 15), õigus andmete kustutamisele (DSGVO artikkel 17), õigus andmete parandamisele (DSGVO artikkel 16), õigus andmete levitamise piiramisele (DSGVO artikkel 18), õigus andmete edastamisele (DSGVO artikkel 20), õigus pöörduda riikliku andmekaitseasutuse poole (DSGVO artikkel 77), õigus nõusolekute tühistamisele (DSGVO artikli 7 lõige 3) ning õigus esitada vastuväiteid teatavate andmete levitamise meetmete vastu (DSGVO artikkel 21).

7) Millal minu andmed kustutatakse?
Me säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik käesoleva andmetöötlusdeklaratsiooni eesmärkidel, eelkõige meie õiguslike ja lepinguliste kohustuste täitmiseks. Vajaduse korral säilitame teie isikuandmeid ka muudel eesmärkidel, kui seadus lubab meil neid teatud eesmärkidel, sealhulgas õiguslike nõuete eest kaitsmiseks, edasi säilitada.

8) Kuidas Fantini Pelletteria kaitseb minu andmeid?
Teie isikuandmed edastatakse turvaliselt krüpteeritult. See kehtib ka teie tellimuste ja kliendi sisselogimise kohta. Selleks kasutame SSL (Secure Socket Layer) krüpteerimissüsteemi. Lisaks sellele kaitseme oma veebilehti ja muid süsteeme tehniliste meetmetega teie andmete kadumise, hävitamise, juurdepääsu, võltsimise või volitamata isikute poolt levitamise eest.

9) Muudatused käesolevas deklaratsioonis andmetöötluse ja vestluspartnerite kohta
Meie veebisaitide ja rakenduste arendamise ning uute tehnoloogiate rakendamise käigus, et parandada meie teenuseid teile, võib osutuda vajalikuks muuta neid andmekaitset puudutavaid teateid. Seetõttu soovitame teil aeg-ajalt käesolevat andmekaitsedeklaratsiooni lugeda. Kui teil on küsimusi, võite igal ajal võtta ühendust meie andmekaitseametnikega. Kõige lihtsam viis nendega ühendust võtta on võtta meiega ühendust aadressil info@fantinipelletteria.com.