TINGIMUSED

1) Üldised märkused
Käesolevad üldised müügitingimused (“Tingimused”) on reguleeritud tarbijakoodeksiga (seadusandlik dekreet nr 206/2005) ja e-kaubanduse eeskirjadega (seadusandlik dekreet nr 70/2003).

2) Pakkumine avalikkusele
Veebisaidil esitatud tooted ja nende hinnad kujutavad endast pakkumist avalikkusele vastavalt Tingimustes ja veebisaidil sätestatud tingimustele. Selle pakkumise tingimused kehtivad ainult veebilehel tehtud ostude suhtes.

3) Hinnad
Kõik Euroopa Liidu piires saadetavad tellimused sisaldavad käibemaksu. Tarnekulud võivad olla tasuta või kliendi poolt tasutavad ja need on ostutellimusel asjakohaselt esile toodud. Toodete puhul kehtib hind, mis on näidatud veebilehel lähetuse kinnitamise ajal, arvestamata eelnevaid pakkumisi või hiljem toimunud hinnamuutusi.

4) Tellige
Ostutellimused tuleb esitada veebipõhiselt veebilehel oleva tellimusprotseduuri kaudu. Ostutellimuse vormistamiseks peab klient esitama nõutavad isikuandmed, mis on vajalikud ostu sooritamiseks. Klient lõpetab tellimuse vormistamise korrektselt, kui veebilehel ei ilmu ühtegi veateadet. Ostuleping loetakse sõlmituks, kui veebilehe omanik on tellimuse kätte saanud. Sellisel juhul kinnitatakse tellimuse kättesaamist, saates kliendi poolt esitatud e-posti aadressile tellimuse kinnituse. Selles kinnituses esitatakse kokkuvõte ostetud toodetest, nende hindadest (sealhulgas tarnekulud), tarneaadressist, tellimuse numbrist ning tellimuse suhtes kohaldatavatest üld- ja eritingimustest. Klient kohustub kontrollima tellimuse kinnituses sisalduvate andmete õigsust ja paranduste korral teavitama meid neist 24 (kahekümne nelja) tunni jooksul alates nende kättesaamisest. Õigeaegselt teatamata jäänud andmete vigadest tingitud kulud kannab klient. Klient kasutab automatiseeritud süsteemi poolt genereeritud ja e-posti teel edastatud tellimuse numbrit mis tahes suhtluses saidi omanikuga. On võimalik, et teatud tooted ei ole aeg-ajalt saadaval, millisel juhul, kui kliendi valitud tooted ei ole saadaval, teavitatakse teda sellest viivitamata.

5) Kättetoimetamise meetodid
Kaupu toimetatakse kohale spetsialiseerunud vedajatega. Kohaletoimetamise ajal on vajalik kliendi kohalolek, et kontrollida, kas pakend on puutumata ja kas saadud tooted vastavad tellimuses märgitud toodetele. Nähtavate defektide, näiteks vale koguse ja/või vale toote ja mittekomplekteeritud pakendi puhul peab klient neist teatama veodokumendil ja võtma e-postiga ühendust hiljemalt 7 (seitsme) päeva jooksul pärast tarnimist.

6) Veokulud
Kohaletoimetamise kulud võivad olla tasuta või kliendi kanda ja need on tellimuses asjakohaselt esile toodud.

7) Teenus
Klient saab teavet müügijärgsete teenuste kohta, kui ta külastab veebilehe jaotist “Kontakt” või saadab teavet e-posti aadressil info@fantinipelletteria.com.

8) Muutuvad kaubad
Ostetud kauba ümbervahetamine on lubatud, kui kaup ei ole katki/vigastatud ja igal juhul ei ole sellel kasutamisest tingitud kulumise märke. Materjal peab olema varustatud asjakohase pakendiga (ümbrik/karp jne.), seda pakendit tuleb kasutada kauba taaskasutusse võtmiseks, kauba kättesaamisest ei tohi olla möödunud rohkem kui 14 päeva. Eritellimusel valmistatud tooted on vahetusest välja jäetud. Kaupade vahetamiseks peate võtma ühendust meie klienditeenindusega e-posti teel, märkides oma tellimuse viited, vahetatavad artiklid ja edastades tarneaadressi.

9) Õiguslik garantii tarbijale
Tarbijakoodeksi (edaspidi “tarbijakoodeks”, 6. septembri 2005. aasta seadusandlik dekreet nr 206) artiklis 3 määratletud tarbijal on õigus kasutada tarbijakoodeksi artiklites 128-132 sätestatud õiguslikku tagatist. Nimetatud garantii näeb muu hulgas ette, et tarbija peab trahvi ähvardusel teavitama objekti omanikku ostetud toote mis tahes puudustest, mille tarbija on avastanud 2 (kahe) kuu jooksul pärast nende avastamist (tarbijakoodeksi artikkel 132). Pärast sellist teatamist on tarbijal õigus nõuda toote parandamist või asendamist, ilma et see piiraks muid seadusega tarbija kasuks ette nähtud õigusi. Eespool nimetatud seaduslik garantii kehtib maksimaalselt 2 (kaks) aastat alates toote tarnimisest. Pärast selle tähtaja möödumist ei vastuta veebilehe omanik seega tarbija poolt tuvastatud puuduste eest. Toote väljavahetamise või parandamise korral on garantiitingimused asendustootena antud või parandamise tulemusel saadud tootele samad, mis originaaltootele. Seega algab seadusliku garantii üldine kaheaastane kestus igal juhul alates originaaltoote üleandmisest. Igal juhul viidatakse seadusliku garantii reguleerimiseks tarbijakoodeksi sätetele, mis on sätestatud artiklis 128 ja sellele järgnevates artiklites.

10) Isikuandmete töötlemine
Veebisaidi omanik töötleb kliendiandmeid vastavalt andmekaitseseaduse sätetele, nagu on täpsustatud jaotises “Privaatsuspoliitika” esitatud teabes.

11) Jurisdiktsioon
Kõik käesoleva lepingu tõlgendamise või täitmisega seotud vaidlused lahendatakse eranditult pädevas kohtus, ilma et see piiraks tarbijakoodeksi eeskirjade kohaldamist tarbijaostude puhul.